_(c)SanderMartens_3708_JoseHobert_Comes.jpg

06 11 64 47 74

● als je me nú nodig hebt

 

welkom

 
Briefpapier_Comes_wit bovenkant.jpg

Comes is Latijn voor metgezel ●
afgeleid van het werkwoord 'comitor'

(begeleiden, ter zijde staan, mede ten grave dragen)

José ● metgezel

Wanneer de dood het leven heeft ingehaald, wil ik je graag ter zijde staan als metgezel. 

In de bijzondere tijd tussen overlijden en afscheid loop ik met je/jullie mee op het pad van keuzes maken, verdriet mogen ervaren en liefdevol het leven afronden. Ik luister en ondersteun vriendelijk, openhartig doortastend vanuit geborgenheid. Waar nodig ontzorg en verzorg ik.
Sámen werken aan het maken van levensherinneringen rond de dierbare die je aan de eeuwigheid hebt moeten afstaan. 

Ik ben graag zichtbaar onzichtbaar ● aanwezig als het nodig is. 

fotograaf ● Sander Martens

De rouw maakt dat je (ineens) in tegenwind moet fietsen. Ik duw je als je het nodig hebt om vooruit te gaan. En in dat vooruit gaan, is het de kunst om de opgaande zon binnen je rouw toch te mogen ervaren. De vuurturen helpt je altijd met licht, ook als de zon nog niet zichtbaar is voor jou ● Comes, metgezel. Altijd steunend achter je, nooit voorop.

kunstenares ● Boukje Heidema

comes ● voor iedereen

onzichtbaar zichtbaar _zw.jpg

Voor iedereen, ongeacht verzekering, leeftijd, nationaliteit, levensvisie of geloof, kan ik als 'metgezel' de uitvaartbegeleiding doen. Voor iedereen in Leeuwarden of Friesland. Mocht er een overlijdensverzekering zijn, weet dat je altijd het recht hebt om je eigen uitvaartbegeleider te kiezen. De afhandeling met de verzekering kan ik dan verzorgen.

Iedere uitvaart kan zo kostbaar gemaakt worden als je zelf wilt. Voor mij geldt alleen de betaling van mijn werkzaamheden. Het staat iedereen vrij om alle overige zaken (bijv. kist/omhulsel, bloemen, locaties, drukwerk, muziek, etc) vanuit eigen wensen in te vullen. Mijn rol richt zich op advies en coaching, zonder directe koppeling aan vaste leveranciers. 

Óf bij leven al sámen in gesprek gaan welke herinneringen je wilt achterlaten als de dood ooit zijn intrede doet. En welke vorm van afscheid daar voor jou het beste bij past.  

Zelf probeer ik mijn werk vanuit duurzaamheidsgedachten in te vullen. Te allen tijde sluit ik mij aan bij jouw/jullie gedachten. Gezamenlijk met allen rondom de dierbare.

Ook de wereld om ons heen is een inspiratiebron om je eigen gedachten over afscheid verder vorm te geven.

afscheid

Verlies is voor iedereen verschillend: geef elkaar de ruimte die nodig is. Luister naar elkaar zonder oordeel. Afscheid nemen kun je maar een keer doen. Kies daarom wat past bij degene die je moet missen en waar het afscheid je helpt om dit unieke leven waardig los te laten. 

En kinderen: ze horen erbij. Net als de dood bij het leven hoort. 

Bovenstaand kunstwerk heeft als titel “grafwachters”. De houdingen waarin ze staan, kun je tegenkomen bij mensen op een begraafplaats. Maakster Anke Söhne heeft alle karakteristieke houdingen voor de eeuwigheid in brons vastgelegd.

aandachtig kiezen

_(c)SanderMartens_3647_JoseHobert_Comes.jpg

Kies met aandacht alles wat je rondom het afscheid van je dierbare wilt doen. 
Goede vragen, belangrijk om je dierbare herinneringsvol naar de uitvaart te begeleiden. Maar ook onderwerpen waar je bij leven misschien al eens over in gesprek kunt gaan. Met aandacht de laatste fase invullen, helpt in het maken van dierbare herinneringen. Maak het afscheid wat je graag aan je lieve overledene wilt aanbieden. Of beschrijf je eigen uitvaartwensen omdat je op deze manier graag door anderen herinnerd wilt worden. 

Afscheid nemen is persoonlijk en voor iedereen anders. 

 
_(c)SanderMartens_3663_JoseHobert_Comes.jpg

"Ik wil nog zo lang mogelijk naar hem kunnen kijken. Hoe kunnen we dat het beste regelen?"

_(c)SanderMartens_3652_JoseHobert_Comes.jpg

"Zijn appelboomgaard was zijn ultieme trots, naast ons dan natuurlijk. Wat kunnen we met zijn 'appelliefde' doen?"

_(c)SanderMartens_3665_JoseHobert_Comes.jpg

"Bij moeder hadden we een gewone uitvaart met dienst, begraafplaats en koffie.
Kan dat nu ook bij vader?"

_(c)SanderMartens_3666_JoseHobert_Comes.jpg

"De serre is haar lievelingsplek. Kan ze daar ook opgebaard liggen tot haar uitvaart?"

do it yourself ● 'geef je eigenheid mee'

voor meer informatie of een afspraak

Briefpapier_Comes_wit bovenkant.jpg
 
*

thema's

to be continued_zw.jpg

van overlijden tot afscheid

En dan is de dood er ‘ineens’. Wat ga je dan doen? Met zorg, aandacht en liefde het afscheid van je dierbare invullen. En wat komt daar bij kijken?

wateropbaring_zw.jpg

Gehoopt, gewenst, verlangend naar uit gekeken. En dan eindigt de zwangerschap voordat leven mogelijk is.

wateropbaring ● waardig afscheid van het ongeboren leven

Herman van Veen● Troostvogel

Muziek kan je helpen. Het biedt troost of maakt je soms extra verdrietig. Beide emoties helpen je met omgaan van het verlies.