beschermen

‘Ik wil helpen met verzorgen”, zei de dochter. En zo gaan we samen beginnen. Een broos lichaam. Liefdevol doen we alle zorghandelingen voor hem voor het laatst. Als we klaar zijn, is het laatste beeld bij leven veranderd in een vredig beeld, waarbij iedereen hem herkent. “Zo is mijn man, onze vader en opa.“ We dekken hem toe met een ragfijne voile, zodat we beschermd naar hem kunnen blijven kijken.

Iedereen in het gezin doet iets wat past bij hem of haar. Waar de een verzorgtalent heeft, heeft de ander talent om alle zakelijke,administratieve handelingen te verzorgen. Ondertussen is het heel mooi om te zien dat voor de invulling van het afscheid een bewuste keuze gemaakt wordt om alles in de lijn van het leven te houden: eenvoud, zorgvuldig, gezinsgericht, liefdevol. De dominee versterkt deze levenskeuze door uit te spreken dat de keuze voor de lezing (herhaling van de bijzondere trouwlezing) wel heel uniek is. Nog nooit heeft hij deze strofe uit de bijbel in zijn lange loopbaan voorgelezen.
De dagen na het sterven tot het afscheid in intieme kring laten aan alle kanten de zorg voor hem zien. De liefde voor hem en de duidelijke keuze voor woorden en inhoud. Bij leven denken en praten over de dood leidt tot het liefdevol ragfijn beschermen van alles wat past bij het leven.

beschermen.jpg