Drachten

voor anderen

Alle belangrijke waarden rondom je nadere afscheid had je uitgewerkt met je dierbare familie en vrienden om je heen: Wat je aan wilde, wat je mee wilde, waar je liturgisch afscheid aan moest voldoen, welke bloemen je graag bij je zag staan als je sterven gekomen was, welke muziek je graag wilde, ………… En dat vanuit je houding dat je je hele leven gegeven hebt zonder zelf iets te eisen. Als de ragfijne spinrag die je nodig hebt om de dauwdruppels te laten schitteren. Zonder spinrag geen schitteringen van de dauw en regendruppels.
En, zoals jij de spinrag in het leven bent geweest voor heel veel anderen om er te mogen zijn, zo hebben jouw familie en vrienden jou nu een plaats gegeven bij je afscheid. Schitteren mochten de anderen, verfijnd hebben zij de spindraden om je heen gecreëerd. Een onbaatzuchtige glansrol is je door hen toebedeeld bij het einde van je aardse bestaan. Als een parel ……………………………..

Voor anderen. Hoe mooi.

voor anderen.jpg