akkrum

hand toe reiken

hand toesteken_klein.jpg

Al eens op de dijk bij Holwerd gekeken naar de beelden die daar staan in het kader van ‘sense of place’? De verstilde locatie met de enorme beelden maakt het geheel indrukwekkend. Zelfs de hand is immens. En hoe mooi past zo’n ‘groot’ detail van het beeld bij afscheid nemen. Soms is het nodig om in je verdriet die de dood met zich mee brengt, elkaar een hand toe te reiken. Want alleen door zo’n groots gebaar lukt het je als familie om even over alle strubbelingen heen te stappen. Om er met elkaar voor te zorgen dat afscheid nemen dierbaar is. Om ruimte te geven voor ieders verhaal. Om alle generaties aan bod te laten komen. Om ………… Hoe moeilijk dat ook is. De dood maakt echter altijd de onderlinge verhoudingen zichtbaar.

Bewondering dat je dat als familie met elkaar durft op te brengen. Bewondering dat je aandacht blijft houden voor iedereen. Bewondering dat je, naast je eigen emoties, bereid bent om naar de ander te luisteren. Een uitgestoken hand om samen opnieuw na te gaan denken hoe de toekomst eruit gaat zien, hoe moeilijk ook. En ondanks alles een warm en betrokken afscheid kunnen maken verdient een compliment. De uitgestoken hand is het begin. Tijd en ruimte is nodig om de nieuwe tijd zonder de dierbare in te gaan.