meanskip

werelds

Als de wereld verblijd wordt met prachtige beelden van Leeuwarden Culturele hoofdstad, gaan de normale dingen van het leven ook gewoon door. Zaterdag 27 januari: alle verkeersroutes zijn afgestemd op de opening van dé cultuurstad Leeuwarden. Om dan bij het sterven van je vader te komen, moet je omrijden en je vertrouwde historische binnenstad-routes even verlaten. Gelukkig ken je door het lange leven van je vader meerdere wegen die naar zijn laatste woning leiden. Het fundament van de generatie heeft het leven los mogen laten. Vanaf nu verder bouwen aan het behoud van het familiefundament. Een fundament voor de toekomst. Net zoals de Oldehove het beeld-fundament is voor 2018 als culturele hoofdstad. 

oldehove.jpg