KEURMERK IN DE UITVAARTZORG

In de wereld van beschrijven van werkwijze en vastleggen van procedures is er voor de uitvaartwereld ook een keurmerk ontwikkeld. Beschreven in 6 zekerheden. En toch kies ik er niet voor. Ik leg graag uit waarom.

1 | Heldere afspraken en
transparante kostenbegroting.

Tuurlijk. Zonder openheid is er geen sprake van een gelijkwaardige samenwerking. De uitvoering van het afscheid laten we aansluiten bij de financiële middelen die je beschikbaar hebt. Kist, locatie, catering, kaarten, advertenties, je kunt het zo duur maken als jezelf wilt. De kosten voor mijn begeleiding, het gebruik van mijn materiaal, de inzet van eventuele ondersteuning zijn vanaf de start inzichtelijk.


2 | Goede organisatie en
bekwaam personeel.

Het afscheid, de uitvaart: we regelen het samen zoals het past bij jou en je dierbaren. En passend bij de gekozen vorm ontzorg ik, waar nodig. Het organiseren van een waardevol afscheid gaat over kleine details bespreekbaar maken. Dat doe ik graag. Vakinhoudelijk geleerd bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle, aangevuld met competenties en leerervaringen uit het verleden.


3 | Doelmatige klachtenafhandeling
Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

Samen voorkomen we klachten. En als we het samen niet goed hebben, dan maak ik dat bespreekbaar. En als er toch fouten gemaakt worden, tenslotte is mijn vak ook gewoon mensen-werk, dan hebben we het er samen over. Klachten voorkomen is beter dan een procedure hebben om een klacht af te handelen. Wij gaan er altijd uitkomen.

In het nagesprek ongeveer 2 weken na afloop van het afscheid kijken we samen terug op de week van begeleiding en het afscheid als afronding daarvan. En daarbij hoor ik graag wat ik kan verbeteren. Ik ben blij met deze feedback. Overigens is mijn uitgangspunt: je mag er vanuit gaan dat je tevreden kunt zijn over mijn vorm van begeleiden. Ik heb het goed te doen, want overdoen is immers niet mogelijk.


Kortom

In mijn gedrag ben ik open, transparant en zorgvuldig. Gedurende de begeleidingsweek ben ik altijd aanspreekbaar op zaken die je anders wilt, ook in mijn gedrag. Qua kosten doen we alleen wat voor jouw betaalbaar is. Mijn begeleidingstarief is jaarlijks vastgesteld en kan in een gesprek altijd opgevraagd worden. En het vak beheers ik door de vakkennis die ik meegekregen heb bij de vakopleiding Meander en het actueel blijven volgen van nieuwe feiten rondom de uitvaart.

Metgezel zijn is mijn persoonlijke keurmerk. Het keurmerk ervaar ik niet als onderscheidend keurmerk voor mijn persoonlijke benadering. Referenties zijn altijd op te vragen.

Bron: https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl/keurmerk-sku/zes-zekerheden

keurmerk.jpg